Wonen

Woon- en zorgcentrum

Dagprijs

WZC De Linde heeft zowel 1-persoonskamers als 2-persoonskamers. 
Onze tweepersoonskamers worden echter weerhouden voor koppels in de brede zin van het woord: echtgenoten, broers, zussen, … 
 
Prijs van een éénpersoonskamer:  €62,44 / dag
Korting voor een koppel:  €3,47 / dag / pp. 
 
De kostprijs wordt bij ministeriële toelating aangepast aan de stijgende levensduurte.

In deze prijs is inbegrepen:
 • de huisvesting
 • verwarming en verlichting
 • Tv-distributie
 • verzorging (zowel verpleegkundige en paramedische zorgen)
 • onderhoud van de kamer
 • maaltijden (ontbijt, middagmaal, koffie, avondmaal)
 • eventueel incontinentiemateriaal
 • was van het persoonlijke linnen en van het beddengoed
In deze prijs is niet inbegrepen:
 • dokterskosten
 • kinesitherapie (voor ROB)
 • geneesmiddelen
 • verzorgingsproducten en specifieke verbandmaterialen
 • kapster
 • pedicure
 • extra voeding en drank (bar)
 • nieuwkuis
 • telefoon
Bij eventuele opname in een ziekenhuis wordt 3 € per volledige afwezigheiddag in mindering gebracht.

Facturatie

De kostprijs wordt betaald bij het einde van iedere maand. De onkosten (dokterskosten, geneesmiddelen, kapper, …) die in de voorbije maand gemaakt zijn, worden op de factuur geplaatst.

Indien de bewoner dit wenst kan hij ook een aantal inkomsten op het secretariaat van het WZC laten toekomen. De te ontvangen bedragen worden dan in mindering gebracht van de factuur.

Het saldo van onkosten en ontvangsten wordt betaald of ontvangen:
 • ofwel door overschrijving op rekening van de instelling: BE09 7380 2666 8857
 • ofwel met doorlopende opdracht.
Op het secretariaat is er iedere werkdag iemand aanwezig van 09.00u. tot 12.30u. en van 13.00u. tot 17.00u.

Wanneer de bewoner niet over voldoende financiële middelen beschikt om een verblijf in een woon -en zorgcentrum te betalen, kan men een beroep doen op het OCMW van de gemeente van herkomst.

Wanneer je in "De Linde" komt wonen, dien je een adreswijziging te melden bij het gemeentehuis. De pensioendienst wordt dan automatisch door het gemeentebestuur verwittigd.

Denk eraan andere instanties zoals het ziekenfonds, verzekeringen, eventuele ander abonnementen, de post, … op de hoogte te brengen van uw adreswijziging.

Medische voorzieningen

De keuze van de huisarts is volledig vrij en wordt afgesproken bij de inschrijving. Ook de keuze van ziekenhuis waar u eventueel wordt opgenomen is volledig vrij.

Bij opname in een ziekenhuis (aan te vragen door de arts) wordt de familie verzocht om voor de verplaatsing en het onthaal in te staan. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op een gespecialiseerde dienst voor ziekenvervoer. 

Soms is het aangewezen dat een bewoner naar onze aangepaste dementenafdeling overgaat. Dit gebeurt uitsluitend in het belang van de bewoner en steeds in overleg met de familie. Soms is het advies van de dokter echter doorslaggevend.

Assistentiewoningen

WZC De Linde beschikt over 7 ruime assistentiewoningen. Deze bieden u de kans om zelfstandig te wonen, doch met ondersteuning van het rusthuis.

Onze Groep Assistentiewoningen ‘Linderust’ biedt een beschermde woonomgeving.

Er is bijvoorbeeld een oproepsysteem aanwezig waarmee je zowel overdag als 's nachts iemand van het verplegend personeel van het rusthuis voor hulp kan inroepen.

Elke woning bestaat uit een leefruimte met open keuken, een slaapkamer en een badkamer met douche, lavabo en toilet. Iedereen mag zijn woning inrichten naar eigen smaak en gebruik maken van eigen meubilair. Elke woning is tevens voorzien van een telefoon, internet -en Tv-aansluiting.
Assistentiewoningen

Prijs

De prijs voor de huisvesting en de basisdienstverlening van een woning bedraagt 40,46 € per dag (niet per persoon!).
In geval van afwezigheid van de bewoner(s) wordt geen korting of terugbetaling toegestaan op de prijs voor de huisvesting.
 
Samenstelling dagprijs:
Huisvesting, dit is het ter beschikking stellen en het gebruik van de wooneenheid, het onderhoud van de technische installaties, de keuringen, de brandverzekering met afstand van verhaal, nutsvoorzieningen en bijhorende milieuheffingen: verwarming en water en TV distributie.
 
Basisdienstverlening: 24u. waakfunctie, onderhoud gemeenschappelijke lokalen, gangen, tuin, ...
 
Een meerprijs wordt aangerekend voor:
 • ontbijt: 2,5€/dag
 • middagmaal: 6€/dag
 • avondmaal: 3,5€/dag
 • kamerbediening: 1,5€/dag
 • medicatiebeheer: 2,5€/dag
 • voorschot elektriciteit: 15€/maand
 • onderhoud/schoonmaken flat: 20€/uur
 • was: 2€/dag 
(Linnen max. 1 week opsparen + voorzien van naamlint!)
Zijn niet inbegrepen in de dagprijs en zullen de bewoner in meerprijs worden aangerekend, de kosten van o.m.:
 • herstellingen en onderhoudswerken
 • lichaamshygiëne (kapper, manicure, pedicure, ...)
 • aankoop, herstellen, was van persoonlijk linnen
 • aansluiting telefoon
 • brandverzekering persoonlijke bezittingen
 • (para) medische en/of farmaceutische kosten
 • bijzondere hulp en/of verzorgingsmateriaal
U kan steeds vrijblijvend contact opnemen met ons voor een afspraak. Dan geven wij U een persoonlijke rondleiding en krijgt U de mogelijkheid zich in te schrijven op onze wachtlijst. Deze wachtlijst is niet bindend.

Kandidaat-bewoners moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor huisvesting in Residentie Linderust: 
 • Leeftijd: op moment van aanvraag 60 jaar zijn
 • Zelfredzaamheid: valide of semi-valide te zijn en in staat zelfstandig te wonen. Hij/zij moet zich op het moment van de opname en tijdens het verblijf in ‘Linderust’ zelfstandig kunnen verplaatsen naar de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
 • Bij opname wordt een medisch verslag gevraagd dat deze zelfredzaamheid staaft. 
 • De bewoner dient in staat te zijn de kosten voortspruitend uit zijn huisvesting in ‘Linderust’ te betalen.

Kortverblijf

Ons Centrum Voor Kortverblijf biedt de mogelijkheid aan bejaarde personen en hun familie om een tijdelijke situatie op te vangen:
 • wanneer het verblijf in een ziekenhuis niet langer noodzakelijk is maar een terugkeer naar huis momenteel nog niet kan om fysische, psychische of andere oorzaken
 • wanneer permanente thuiszorg te zwaar wordt, m.a.w. om de mantelzorger (partner of familie) toe te laten vakantie te nemen, of bij ziekenhuisopname van deze mantelzorger.
 • de mogelijkheid bieden aan de bejaarde om gedurende een bepaalde periode kennis te maken met ons rusthuis en zijn dagelijkse werking.
Door dit aanbod willen wij meehelpen om het verblijf in eigen omgeving te handhaven en zo een ziekenhuis- of rusthuisopname te voorkomen of uit te stellen.
 
Alle bejaarden die in het kortverblijf verblijven, genieten dezelfde zorg – en dienstverlening als de permanente bewoners van ons rusthuis.
 
Men heeft ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten, georganiseerd door het animatieteam van het rusthuis.
 
De duur van het kortverblijf is beperkt in tijd. Het kortverblijf bedraagt maximum 60 opeenvolgende dagen én maximum 90 dagen per jaar per instelling.
 
Men moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een kortverblijf in Rusthuis De Linde: 
 • De persoon voor wie kortverblijf wordt aangevraagd dient 60 jaar te zijn.
 • Personen met storend en/of wegloopgedrag kunnen niet opgenomen worden in ons kortverblijf.

Prijs

De kostprijs per dag bedraagt 62,44 €.
 
Deze prijs omvat:
 • het gebruik en onderhoud van een kamer
 • alle maaltijden
 • activiteiten in het rusthuis
 • de nodige verzorging en de verzorgingsmaterialen
 • de persoonlijke was
Zijn niet inbegrepen in de prijs:
 • remgelden en doktersprestaties
 • pedicure, manicure en kapper
 • medicatie
Sommige mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de kostprijs van een kortverblijf. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve zich te wenden naar uw mutualiteit.
 
Tot slot wensen we nog te vermelden dat een kortverblijf niet mag geïnterpreteerd worden als aanloop naar een definitief verblijf in ons WZC, dit om eventuele misverstanden te vermijden.
 
Indien u nog verdere vragen heeft kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met ons!
 

Contact

Lindestraat 16
9790 Wortegem-Petegem
055/31.15.82
info@wzcdelinde.be